Alimentos para Ciprinidos Crías
MINI PELETS EXTRUIDOS


Alimentos para Ciprinidos

Tipo de alimento Talla del Pez (cm) Análisis Garantizado % Número
mínimo de
comidas al
día
Nombre Tamaño (mm) Proteína (mín) Grasa (mín) Fibra (máx) Ceniza (máx) Humedad (máx)
* Mini Pelet Extruído 1.5 (45-16) 1.5 6 - 7.5 45 16 2.5 12 12 8
* Mini Pelet Extruído 2.5 (45-16) 2.5 7.5 - 10 45 16 2.5 12 12 8